Αρχική » ΓΡΑΜΜΑΤΑ » ΤΟ ΛΑΜΒΔΑ

ΤΟ ΛΑΜΒΔΑ


%ce%bb-%ce%bb-12-%ce%bf%cf%80-%ce%bf%cf%80-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%b4%ce%b1

Το Λείο του Λάμβδα στη Ροή του Λόγου

Σωκράτης.
Το δε λάβδα ότι ομοιάζει με το λείον και μαλακόν και με τα άλλα,
τα οποία ελέγαμεν προ ολίγου;

Κρατύλος.
Μάλιστα.

Σωκράτης.
Γνωρίζεις όμως ότι διά το ίδιον πράγμα ημείς μεν λέγομεν
&σκληρότης&, ενώ οι Ερετριείς λέγουν &σκληρότηρ&;

Κρατύλος.
Βεβαιότατα.

Σωκράτης.
Πώς λοιπόν; Το ρω και το σίγμα, και τα δύο μαζί ομοιάζουν με το
ίδιον πράγμα, και επομένως το ίδιον όνομα εκφράζει το ίδιον
πράγμα εις εκείνους μεν (τους Ερετριείς) με καταληκτικόν γράμμα
το ρω, εις ημάς δε με καταληκτικόν γράμμα το σίγμα, ή εις το ένα
μέρος από τα δύο δεν το εκφράζει;

Κρατύλος.
Βεβαίως και εις τα δύο μέρη το εκφράζει.

Σωκράτης.
Πώς άραγε, καθ’ όσον είναι όμοια το ρω και το σίγμα, ή καθ’ όσον
δεν είναι όμοια;

Κρατύλος.
Καθ’ όσον είναι όμοια.

Σωκράτης.
Και λοιπόν είναι όμοια καθ’ όλα;

Κρατύλος.
Τουλάχιστον όσον διά να εκφράζουν εξ ίσου την &φοράν& (ορμήν).

Σωκράτης.
Ε και το λάβδα το οποίον έχει παρεμβληθή; Αυτό δεν εκφράζει το
αντίθετον από την σκληρότητα.

Κρατύλος.
Πραγματικώς ίσως δεν έχει παρεμβληθή ορθώς, καλέ Σωκράτη. Καθώς
και προηγουμένως εξηγούσες εις τον Ερμογένη αφαιρών και
παρεμβάλλων γράμματα όπου έπρεπε, και εγώ το εύρισκα ορθόν. Και
τόρα πάλιν ίσως αντί του λάβδα πρέπει να προφέρωμεν ρω.

Σωκράτης.
Πολύ ορθά. Και λοιπόν; Τόρα καθώς το προφέρομεν, δεν εννοούμεν ο
είς το άλλον, όταν λέγη &σκληρόν&, ουδέ συ τόρα εννοείς τι λέγω
εγώ;

Κρατύλος.
Σε εννοώ βέβαια ως εκ της συνηθείας, αγαπητέ μου.

Σωκράτης.
Όταν δε λέγης συνήθεια νομίζεις ότι λέγεις τίποτε διάφορον από
την συνθήκην; Ή μήπως άλλο εννοείς λέγων συνήθειαν, παρά ότι εγώ
όταν προφέρω τούτο εννοώ εκείνο, και συ εννοείς ότι εγώ εννοώ
εκείνο; Δεν λέγεις αυτό;

Κρατύλος.
Μάλιστα.

Σωκράτης.
Λοιπόν αφού το εννοείς, όταν εγώ ομιλώ δεν έρχεται εις εσέ μία
έκφρασις από εμέ;

Κρατύλος. Βεβαίως.

Σωκράτης. Διά μέσου όμως του ανομοίου από εκείνο το οποίον σκέπτομαι όταν ομιλώ, αφού βεβαίως το λάβδα είναι ανόμοιον προς την σκληρότητα καθώς το ομολόγησες. Αφού δε τούτο συμβαίνει κατ’ αυτόν τον τρόπον, τι άλλο θα παραδεχθώμεν παρά ότι ο ίδιος συνεφώνησες με τον εαυτόν σου και διά σε η ορθότης του ονόματος καταντά συνθήκη, αφού λέγουν έν πράγμα και τα όμοια και τα ανόμοια γράμματα, αν καθιερωθούν από την συνήθειαν και την συνθήκην; Και το κάτω κάτω, αν δεν είναι η συνήθεια συνθήκη, πάλιν δεν είναι ορθόν να λέγωμεν ότι η ομοιότης είναι έκφρασις αλλά η συνήθεια, διότι, καθώς φαίνεται, η συνήθεια εκφράζει και με τα όμοια και με τα ανόμοια. Και επειδή τα παραδεχόμεθα αυτά, Κρατύλε μου — διότι εγώ θεωρώ την σιωπήν σου ως συγκατάθεσιν — έπεται κατ’ ανάγκην ότι και η συνθήκη και η συνήθεια συντελεί προς έκφρασιν εκείνων τα οποία διανοούμεθα όταν ομιλούμεν. Καθ’ όσον, αγαπητέ μου φίλε, αν θέλης να εξετάσωμεν τον αριθμόν, από πού νομίζεις ότι θα έχης να θέσης χωριστά ονόματα δι’ έκαστον αριθμόν, εάν δεν δεχθής ότι έχει κάποιον κύρος η ιδική σου συγκατάθεσις και συμφωνία ως προς την ορθότητα των ονομάτων; Όσον λοιπόν δι’ εμέ επίσης μου αρέσει να είναι όσον το δυνατόν όμοια τα ονόματα με τα πράγματα, αλλά φοβούμαι πραγματικώς μήπως, καθώς λέγει ο Ερμογένης, είναι πολύ μηδαμινή η επέκτασις αυτής της ομοιότητος, και είναι ανάγκη να μεταχειριζόμεθα και αυτήν την ανυπόφορον συνθήκην, εις την ορθότητα των ονομάτων. Άλλως όμως ίσως ήτο το καλλίτερον να λέγωνται ή με όλα όμοια ή με τα περισσότερα, με τούτο δε εννοώ τα αρμόδια, ασχημότερον δε είναι με τα αντίθετα. Αλλά ειπέ μου ακόμη το εξής ύστερα από αυτά, ποίαν δύναμη έχουν δι’ ημάς τα ονόματα και τι καλόν θα παραδεχθώμεν ότι εκτελούν.

Ερμογένης.
Μου φαίνεται ότι μας διδάσκουν, καλέ Σωκράτη, και ότι είναι πολύ
    ευνόητον, ότι όποιος γνωρίζει τα ονόματα, αυτός γνωρίζει και τα
    πράγματα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1910

Έσσετ’ ήμαρ

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s