Η Όραση του Θεοκλύμενου


Η ομηρική όραση του Θεοκλύμενου
κατά την ευθυγράμμιση των ουρανίων σωμάτων
τον Καιρό του Τόξου

Και τότε ο θεοειδής Θεοκλύμενος τους είπε·
Αχ, δειλοί, τι μεγάλο κακό  σας βρίσκει.
Νύχτα σας σκεπάζει κεφαλή, πρόσωπο και κάτω τα γόνατα·
οιμωγή ακούγεται, δακρυσμένες οι παρειές
και οι τοίχοι με  αίμα ραντισμένοι  και τα καλά μεσοδόκια·
από είδωλα το πρόθυρο και αυλές  γεμάτες με τις σκιές νεκρών που τρέχουν υπό ζόφο
στο Έρεβος·
ο Ήλιος δε του ουρανού απωλέσθη και κακή εξαπλώθηκε ομίχλη αχλύ.

Αυτά είπε, και όλοι γέλασαν εκείνοι ηδονικά παραμορφωμένοι

υ Οδυσσείας
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής·        350

«ἆ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων
εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα,
οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
αἵματι δ’ ἐῤῥάδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή,
ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ
οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.»
ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν.

Ο Θεοκλύμενος ο  μάντης  του Απόλλωνος , βλέπει στο μέλλον,

στο παρόν και στο παρελθόν ταξιδεύοντας 
ελεύθερος στον  ομηρικό διαχρονικό  ΔΙΑΣΤΗΜΑ
χωροχρόνο με όχημα την απολλώνια  συνείδηση
και την μαντοσύνη του εναργή κατευθείαν από την ΠΗΓΗ.

Αστραία
09 03 2016

Advertisements

Αλεξανδρινά Σπαθιά


ΑΛΕΞ ΓΟΡΔΙΟΣ 1515

.…και Γόρδιοι Δεσμοί, Φόροι και  Θεσμοί

Ό,τι δεν λύνεται κόβεται

Αλέξανδρος του Φιλίππου

Η ιστορία μας διδάσκει  όπως και η ίδια η ζωή, τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε στιγμή

Η Μυθιστορία μας δίνει την  ώθηση  και τα φτερά  για πτήση κβαντική

Αστραία  του Λεωνίδα

Απρίλιος 2015,  23

Σελήνη Ελένη


ΣΕΛΗΝΗ ΠΝ 1882 2015

Η Σελήνη η Εύμορφη Ψυχή, η ΕΛΕΝΗ

στον Τρωικό Πόλεμο πρωταγωνιστική ΜΟΡΦΗ.

Πως την κλέβουν οι Τρώες;

Πως την παίρνουν πίσω οι Αχαιοί;

ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ευθυγράμμιση των τριών κέντρων των αποφάσεων

Νους σώμα ψυχή σε ευθεία πορεία γραμμή

Αστραία, Μάρτιος 2015, 20