Γεννήσεις Αστεριών


εγκέφαλος  Γ 2014

Ομηρικά Σπήλαια ΝΟΗΜΟΝΟΣ  Εγκεφάλου

Στη κορυφή του ανθρωπίνου σώματος υπάρχει  το σπήλαιο της κρανιακής κοιλότητος και ο ΝΟΥΣ, φωτισμένος Όλυμπος  του ανθρώπου.

Άμα τη εμφανίσει του » θεοί και άνθρωποι»  σηκώνονται όρθιοι .

Όταν ο νους του ανθρώπου είναι πολυμήτις  ΖΕΥΣ γεννά πολλά   υγιή  παιδιά και ενώνεται με όμορφες παρθένες ΙΔΕΕΣ.

Ένα από αυτά είναι, ο Απόλλων, το ΦΩΣ. Γεννιέται όταν  η   συνείδηση  γίνεται αυτοσυνείδηση  σε ευθυγράμμιση

12 πελέκεων ΟΠΩΝ, ακριβή.

Τα γράμματα και οι αριθμοί είναι  συμβολισμοί που επιτρέπουν τη μετάφραση των ενεργειακών ακτίνων σε κατανόηση των υλικών πεδίων.

Μερικοί  , αυτοί του Ελληνικού αλφαβήτου, είναι καταπληκτικοί. Ενώνουν την αριστερή πλευρά με την δεξιά, ορθολογισμός και γνώση σιωπηλή, σε εναρμόνιση ΟΜΗΡΙΚΗ με γέφυρες σύζευξης  σύνδεσης  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ.

Μόνο οι άνθρωποι   πρότυπα ΛΟΓΙΚΗΣ  είναι πρότυπα ΓΝΩΣΗΣ ΣΟΦΗΣ.

Αυτή είναι μια πορεία του ΝΟΥ οδυσσειακή γιατί το θολό ομιχλώδες  συναίσθημα, το νερό , ο  κυριάρχος των υδάτων ο Ποσειδών  τον πνίγει  και τον βουλιάζει κάθε στιγμή.

Για όμορφες γεννήσεις  στον κόσμο των ΙΔΕΩΝ και όμορφων ιδεολογικών  παιδιών, γερών κοίλων  ΝΗΩΝ  νευρίτες και ΔΕΝΤΡΩΝ δενδρίτες,  συνιστάται  η ενδελεχής ανάγνωση των Ομηρικών Επών σε άντρα υψηλών ορεσίβιων κορυφών.

 Καλά   Αστρούγεννα

Το άντρο του Νότου


το άντρο του ΝότουΝοτόθεν

Δύω δε τε οι θύραι εισίν, αι μεν προς βορέαο καταβαταί ανθρώποισιν, αι δ’ αυ προς νότου εισί θεώτεραι · ουδέ τι κείνη άνδρες ε(ι)σέρχονται, αλλ’ αθανάτων οδός εστιν.»
Δύο δε, και οι θύρες (του σπηλαίου) είναι, απο τις οποίες η μία είναι προς Βορρά και είναι κατάβαση ανθρώπων, ενώ η άλλη είναι προς τον Νότο η Θεία · απο εκείνη δεν εισέρχονται άνδρες (άνθρωποι) αλλά των Αθανάτων δρόμος είναι» ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨ.ν 96-112