Ακεραιότητα Αρτέμιδος


ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΕΛΗ
Τι λέει ο Σωκράτης στον Κρατύλο για την Αρτέμιδα και την ετυμολογία του ονόματός της
Η δε Άρτεμις φαίνεται ότι σημαίνει το &αρτεμές& (ακεραιότητα) και το αξιοπρεπές, διότι αγαπά την παρθενίαν. Ίσως όμως αυτήν την θεάν ηθέλησε να την παραστήση ο νομοθέτης ως της &αρετής ιστορικήν& και έμπειρον, ή και διότι την &αροτρίασιν μισεί& του ανδρός εις την γυναίκα. Και ή δι’ έν από όλα αυτά, ή δι’ όλα ομού της έδωκε αυτό το όνομα ο νομοθέτης. ΚΡΑΤΥΛΟΣ

Τα συμπεράσματα του καθενός  εύλογα για το ακέραιον, το αξιοπρεπές της γυναικός, το αρτεμές  και την  αποφυγή υπερβολικής αροτρίασης  εκ του ανδρός

Αστραία

Άρτεμις σε Ηλιακές Ραψωδίες


H.I

Ι, ι, Η, η

Οι Ραψωδίες για καλύτερη λειτουργία του κυκλοφορικού, αντίσταση κατά των Αντίνοων Αντιγόνων και των  Ιών, ενίσχυση  των αντισωμάτων του ανοσοποιητικού, 3η γραμμή άμυνας με τα λευκά αιμοσφαίρια, οι ΛΕΥΚΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ.

Τα ΒΕΛΗ της Αρτέμιδος σε τυρκουάζ φόντο  της καλλαίδος λίθου.

Το χρώμα είναι τροφή για το πνεύμα και το κέντρο της Αρτέμιδος ενεργοποιεί.

Η καθαρότητα του πνεύματος  και του χρώματος, την φυσική υγεία προστατεύει και δυναμοποιεί.

Μελέτη των ραψωδιών αυτών  προσεκτικά και καλά με ανοικτά μυαλά, καθώς και των ΛΕΞΕΩΝ που αρχίζουν από τα γράμματα  τα αυτά.

Αστραία ©©

ΒΕΛΗ Αjpg