Ηράκλειοι Ελιγμοί


ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΧΗ αγν 2015

Ο Ηρακλής επιστρέφει τον Ουρανό στον Άτλαντα εν μέσω  χρυσών υδατοπτώσεων

Αστραία

Αρχέγονοι Νήσοι Ατλαντίδων


ΑΤΛΑΣ ΠΝ ΠΕΤΡΑ 2015

Άτλας,  Ερμηνεία στην Ωγυγία

η Οδυσσείας 245

Ὠγυγίη τις νῆσος ἀπόπροθεν εἰν ἁλὶ κεῖται·
ἔνθα μὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψώ,
ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεός· οὐδέ τις αὐτῇ
μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων.

Στην νήσο Ωγυγία κάπου μακριά στην θάλασσα κείται

έκεί όπου η κόρη του Άτλαντος δολία Καλυψώ

κατοικεί ευπλόκαμος δεινή θεά.

Κανείς με αυτή δεν σμίγει ούτε θεός ούτε άνθρωπος

Άτλας, Καλυψώ,  στου Κόσμου την Κυριαρχία

τον Ουρανό  κρατούν και τάζουν  στους ανθρώπους  την Αθανασία

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Στοχασμών,

των Λέξεων και Σκέψεων και των Ποιητικών Κραδασμών

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 17

Ολοόφρων ‘Ατλας


ΑΤΛΑΣ ΠΝ 2015

Ατλαντικές Κρατήσεις

α Οδυσσείας

νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης,        50
νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,
Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης
πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς
μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.
Σε νήσο περιβρεχόμενη που είναι ομφαλός της θαλάσσης

νήσος  δενδήεσσα που η θεά  σε δώματα κατοικεί

του ολέθριου Άτλαντος η θυγατέρα

τα βάθη της θαλάσσης γνωρίζει

κίονες κρατεί αυτός μακρούς που συνδέουν την γαία με τον ουρανό

Ατλαντικές  Κυριαρχίες

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Στοχασμών,

των Λέξεων και Σκέψεων και των Ποιητικών Κραδασμών

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 17