Σελήνη Ελένη


ΣΕΛΗΝΗ ΠΝ 1882 2015

Η Σελήνη η Εύμορφη Ψυχή, η ΕΛΕΝΗ

στον Τρωικό Πόλεμο πρωταγωνιστική ΜΟΡΦΗ.

Πως την κλέβουν οι Τρώες;

Πως την παίρνουν πίσω οι Αχαιοί;

ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ευθυγράμμιση των τριών κέντρων των αποφάσεων

Νους σώμα ψυχή σε ευθεία πορεία γραμμή

Αστραία, Μάρτιος 2015, 20

 

Advertisements

Ομηρικές Εκλείψεις


ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΣ ΠΝ 2015

Τα λόγια του Θεοκλύμενου προς τους μνηστήρες

βλέποντας και προλέγοντας τον θάνατό τους:

υ Οδυσσείας 355

εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή,
ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ
οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.»

Ειδώλων γεμάτο το πρόθυρο, γεμάτη και η αυλή,

πηγαίνουν στο  Έρεβος υπό ζόφον,

ο ήλιος από τον ουρανό απωλέστη

κακή  απλώθηκε ομίχλη, αχλύς

Το Όραμα του Θεοκλύμενου

Αστραία, Μάρτιος 2015, 20