Κτήτωρ Έκτωρ


%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%cf%81-%cf%84%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b7

Τι λέει ο Σωκράτης για τον Έκτορα κτήτορα,

έχοντα και κατέχοντα και το ΟΝΟΜΑ του;

Σωκράτης.
Αλλ’ άραγε, αγαπητέ μου, μήπως και εις τον Έκτορα ο ίδιος ο
Όμηρος έδωκε το όνομα;

Ερμογένης.
Πώς αυτή η ερώτησις;

Σωκράτης.
Διότι και τούτο μου φαίνεται ότι είναι απαράλλακτον με το όνομα
Αστυάναξ, και αυτά τα ονόματα φαίνονται ωσάν Ελληνικά. Διότι ο
άναξ και ο Έκτωρ σχεδόν την ιδίαν σημασίαν έχουν, δηλαδή όταν
κανείς είναι άναξ ως προς ένα πράγμα, είναι βεβαίως συγχρόνως και
έκτωρ του ιδίου πράγματος, διότι είναι φανερόν ότι είναι κύριος
αυτού και κατέχει και έχει αυτό. Ή μήπως σου φαίνομαι ότι δεν
λέγω σπουδαία πράγματα, αλλά απατώ τον εαυτόν μου με την ιδέαν
ότι σχεδόν εγγίζω τα ίχνη της γνώμης του Ομήρου ως προς την
ορθότητα των ονομασιών;

ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

 

Πως κτίζονται τα ΤΕΙΧΗ θρησκευτικών  οικογενειών,ιερατείων και μεγάλων τραπεζών, τα  ψηλά;

Από κάποιους που γνωρίζουν αρκετά, κλέβουν, αντιγράφουν, θησαυρίζουν  και  χρησιμοποιούν τη γνώση τελείως υλιστικά και  κερδοσκοπικά.

Αστραία

Αχιλλεύς Σείριος


ΙΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΝ 2015

Έκτορος κτήτορος καθαίρεσις

Χ Ιλιάδος

Τὸν δ’ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι παμφαίνονθ’ ὥς τ’ ἀστέρ’ ἐπεσσύμενον πεδίοιο, ὅς ῥά τ’ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ φαίνονται πολλοῖσι μετ’ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ, ὅν τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι. λαμπρότατος μὲν ὅ γ’ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, 30 καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν· ὣς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος.

Πρώτος ο γέρος Πρίαμος με τους οφθαλμούς του τον είδε στην πεδιάδα, ολόλαμπρος να ορμά σαν τ’ άστρο που προβάλλει το Φθινόπωρο προβάλλει πασίδηλος στα πολλά τ’ αστέρια ανάμεσα φεγγοβολεί στο νυκτικό σκοτάδι, κύνα του Ωρίωνος τον ονομάζουν και είναι λαμπρότατ’ άστρο αλλά κακό στον ουρανόν σημείον και τους δειλούς θνητούς με πυρετο κατακαίει Τόσο κι εκείνου, ως έτρεχεν, αστράφταν τ’ άρματά του.

Ο Αχιλλέας και ο Κτήτωρ της Τροίας στον γύρο της  λασπώδους Ασίας

Αστραία, Μάρτιος 2015, 18