Ήλιος Σελήνη


ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΣ ΣΕΛΗΝΗ ΨΨ

Ο Ήλιος που τους ανθρώπους αλίζει, συναθροίζει

Σωκράτης.
Τότε λοιπόν ποιον θέλεις πρώτον; Ή καθώς είπες, θέλεις πρώτον να
εξετάσωμεν τον ήλιον;

Ερμογένης.
Μάλιστα.

Σωκράτης.
Λοιπόν αυτό το όνομα φαίνεται ότι θα γίνη σαφέστερον, αν λάβωμεν
τον δωρικόν του τύπον. Διότι οι Δωριείς τον ονομάζουν &άλιον&.
Πρέπει λοιπόν να ονομασθή &άλιος&, ή διότι &αλίζει& (συναθροίζει)
τους ανθρώπους εις το ίδιον μέρος, όταν ανατείλη, ή διότι, &αεί
ειλεί& (πάντοτε περιφέρεται) πέριξ της γης. Ακόμη δε ίσως, διότι
ποικίλλει τα παραγόμενα εκ της γης, το δε ποικίλει και το αρχαίον
&αιολεί& είναι το ίδιον.

Ερμογένης.
Και η σελήνη;

Σωκράτης.
Τούτο το όνομα φαίνεται ότι στενοχωρεί τον Αναξαγόραν.

Ερμογένης.
Πώς δηλαδή;

Σωκράτης.
Φαίνεται ότι σημαίνει κάτι τι αρχαιότερον, το οποίον εκείνος το
έλεγε τόρα τελευταίως, ότι δηλαδή η σελήνη έχει το φως της από
τον ήλιον.

Ερμογένης.
Πώς αυτό;

Σωκράτης.
Διότι &σέλας& και &φως& είναι το ίδιον.

Ερμογένης.
Μάλιστα.

Σωκράτης.
Είναι δε αυτό το φως εις την σελήνην πάντοτε &νέον και ένον&
(παλαιόν), αν λέγουν την αλήθειαν οι Αναξαγόρειοι. Διότι ο ήλιος
περιστρεφόμενος πέριξ αυτής, της ρίπτει πάντοτε νέον φως, το δε
παλαιόν υπάρχει από τον προηγούμενον μήνα.

Ερμογένης.
Ορθότατα.

Σωκράτης.
&Σελαναίαν& δε ονομάζουν αυτήν πολλοί.

Ερμογένης.
Πολύ ορθά.

Σωκράτης.
Διότι δε έχει πάντοτε &σέλας& (φως) &νέον& και &ένον&, ήτο κυρίως
ορθόν να ονομασθή &σελαενονεοάεια&, ωνομάσθη όμως διά συσφίγξεως
&σεληναία& (σελήνη).

Διότι &σέλας& και &φως& είναι το ίδιον.
ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ
Advertisements

Ηλιακοί Κύκλοι


2015

Ροές Ηλίου σε Φως Συνείδησης

σε  Ήχους  Σύνδεσης

Αστραία

Ροές Ηλίου


ΤΟΞΟ ΗΛΙΟΣ ΠΝ 15

Τι θα πει φως;  Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.

Ν.  Καζαντζάκης

Ηέλιος, ω Οδυσσείας 12

Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο
ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
τῇ ῥ’ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο.
ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν
ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
Ἑρμείας ἀκάκητα κατ’ εὐρώεντα κέλευθα.
πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,        10
ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων
ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων.

Ο Ερμής, οι Πύλες του Ήλιου,  οι Σκιές  των Μνηστήρων

στην  Ωμέγα Ραψωδία του Ονείρου

Η Ερμηνεία και η  Αυτοκρατορία των Ομηρικών Λέξεων

του  Ηλίου

Δήμος Ομήρου

Αστραία