Επωάσεις Αλκυόνος


ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΝ ΝΡΤΑΠΕΡ 2015

Αλκυών, αλς θάλασσα και κύω κυοφορώ

Γεννήσεις Θαλασσών σε Πλειάδες Ουρανών

Ημέρες παράξενες  όμορφες χειμωνιάτικες ζεστές

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Στοχασμών,

των Λέξεων και Σκέψεων και των Ποιητικών Κραδασμών

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 11

Αλκυόνος Ημέρες


ΑΛΚΥΟΝΗ 2015,α

Θαυμάσιες Ημέρες Αλκυόνος

Ι Ιλιάδος 563
τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ’ ἄρ’ αὐτῆς
μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα
κλαῖεν ὅ μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων·

αυτή στα μέγαρα ο πατέρας και η σεβαστή μητέρα

Αλκυόνη επώνυμα την  καλούσαν επειδή η μητέρα της

ίδια μοίρα με την πολυπενθή αλκυόνη  έχουσα

έκλαιε καθώς την άρπαξε

ο εκάεργος Φοίβος Απόλλων

Ημέρες παράξενες  όμορφες χειμωνιάτικες ζεστές

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Στοχασμών,

των Λέξεων και Σκέψεων και των Ποιητικών Κραδασμών

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 10