Οι Γέφυρες του ISON


Οι γέφυρες  του ΙΣΟΝ

Κτίζοντας… μιά γέφυρα ανάμεσα:

Στο «εγώ» και οι … «εμείς»
Στην μοναξιά και στην… συντροφικότητα
Στη ελευθερία και στην… δέσμευση
Στην σιωπή και …στον λόγο
Στα έργα και …στις εξηγήσεις
Στο γέλιο και …στο δάκρυ
Στην κριτική και… στην κατανόηση
Στην αποθησαύρηση και ..στο μοίρασμα
Στην δύναμη και στην… τρυφερότητα

Στην αγάπη και στην…  ελευθερία

Στην Γνώση και την… Σοφία

Οι γέφυρες της Μεσογείου


Οι Γέφυρες

Ανάμεσα

στο εδώ και το εκεί

στο πριν και το μετά

στο χθες και στο αύριο

στο πάνω και στο κάτω

στο δεξί ημισφαίριο της Γης και στο αριστερό

στο μέσον του μέτρου και της αρμονίας της γνώσης της αυτογνωσίας

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Παγγαία όπως ήταν πάντοτε και από την αρχή