Δενδρήεσσα Οδυσσεία


Δενδρήεσσα Οδυσσεία

Δενδρήεσσα Οδυσσεία

Εισηγητική πρόταση με σκοπό την δημιουργία της Ομηρικής Πολιτείας σε διαδικτυακό ιδεολογικό και υλικό επίπεδο για συζήτηση προτάσεις συμμετοχές δημιουργία του καταστατικού και περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης

εδώ

Το δένδρο του Οδυσσέα


δένδρο ΟδυσσέαΛέκτρον

ψ Οδυσσείας

καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,

 

Κομόεντες αστέρες


κομήτης ελαίας

καρηκομόων κομήτης

ψ Οδυσσείας

καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,
κορμὸν δ’ ἐκ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ
εὖ καὶ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα,
ἑρμῖν’ ἀσκήσας, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ.