Εν Δελφοίς


ΔΕΛΦΟΙ ΨΨ 2015

Δελφίνι δελφινάκι…..

Χαρμόσυνα Νέα

για την Ομηρική Πολιτεία, τους Πολίτες της και όλους τους Ομηριστές του κόσμου

Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδος κατόπιν προτάσεως και σχεδίου που υποβλήθηκε

από την διαχειριστική επιτροπή των Ομηρικών Επών

στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών των ιθαγενών κατοίκων της

και αφού εξέτασε ενδελεχώς  το όλον θέμα

αποφάσισε  αποφασιστικά την δημιουργία της Ομηρικής Πολιτείας σε μία έκταση κοντά στους Δελφούς, την αρχαία Πυθώ, στηρίζοντας  την διάδοση της Δελφικής Ιδέας και των Ομηρικών Επών.

Οι προεργασίες για το μεγαλεπήβολο όραμα  θα λάβουν χώρα στις  εγκαταλελειμμένες ολυμπιακές εγκαταστάσεις που θα αξιοποιηθούν  πάραυτα.

Ευχαριστούμε όσους αφανώς  και εμφανώς βοήθησαν και βοηθούν  συναδελφικά

την Ομηρική Πολιτεία για τον σκοπό αυτό.

Ομηρική Πειθώ

Αστραία, Απρίλιος 2015, 1

Advertisements

Απολλώνιες Συναρμολογήσεις


Δελφοί ΟΠ

Ο Ομφαλός  των Δελφών στην Επιστροφή Περιστροφή  της Αντίληψης