Σελήνη Ελένη


ΣΕΛΗΝΗ ΠΝ 1882 2015

Η Σελήνη η Εύμορφη Ψυχή, η ΕΛΕΝΗ

στον Τρωικό Πόλεμο πρωταγωνιστική ΜΟΡΦΗ.

Πως την κλέβουν οι Τρώες;

Πως την παίρνουν πίσω οι Αχαιοί;

ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ευθυγράμμιση των τριών κέντρων των αποφάσεων

Νους σώμα ψυχή σε ευθεία πορεία γραμμή

Αστραία, Μάρτιος 2015, 20

 

Advertisements

Ενδελεχής Ελένη


Ελένη

Η σκόπευση της ενδελέχειας