Σελήνη Ελένη


ΣΕΛΗΝΗ ΠΝ 1882 2015

Η Σελήνη η Εύμορφη Ψυχή, η ΕΛΕΝΗ

στον Τρωικό Πόλεμο πρωταγωνιστική ΜΟΡΦΗ.

Πως την κλέβουν οι Τρώες;

Πως την παίρνουν πίσω οι Αχαιοί;

ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ευθυγράμμιση των τριών κέντρων των αποφάσεων

Νους σώμα ψυχή σε ευθεία πορεία γραμμή

Αστραία, Μάρτιος 2015, 20

 

Advertisements