Οι Λέοντες


Οι Πολεμιστές της Ελλάδος

Ο Δρόμος των Λεόντων.….. σε ένα μονοπάτι καρδιάς

ΕΛΖΙΝ είναι τα αρχικά των Ελληνικών Λέξεων:

Ελ. ευθερία, Ζωή- Ζευς, Ιθάκη, και Νέος-Νησί

Είναι του Λόγου, ο Κεφαλαιώδης του Οπλισμός.

Οι Πολεμιστές της Λάϊον, είναι το ιστολόγιο του Οδυσσέα, το ταξίδι,πολεμικό , δεξιά στο Γνωστό , ψυχρό, αποστασιοποιημένο.

Η Χώρα της Λάϊον, η χώρα της Ελλάδος, της Πηνελόπης , είναι το παλάτι, ειρηνικό , στο Άγνωστο αριστερά , ζεστό και συναισθηματικό.

Τα Αστέρια της Λάϊον, ανήκουν στον Τηλέμαχο, στο κέντρο, από το ταξίδι του στην Πύλο και στην Σπάρτη, ουδέτερο και οργισμένα εφηβικό.

Τα Τραγούδια της Λάϊον είναι το δοκάρι μιας στέγης, αφιερωμένο στις ξεκάθαρες εξηγήσεις και στην Αθηνά.

Η Παρέα είναι ο ιστοχώρος των φίλων και το καλύβι της πεμπουσίας του Εύμαιου.

Η καλή γέννηση μιας μελωδίας.

Η επιστροφή του Φωτός!

Θάρθει η μέρα που,ο Φοίβος Απόλλων θα επιστρέψει

και θα μείνει για πάντα!…στις καρδιές των ανθρώπων!

Ελθέ Φοίβε!

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

…ανυποχώρητοι σε δρόμο ευθύ

Το αλφαβητάρι των άστρων


ΕΛΖΙΝ αστέρια

Η εξερεύνηση του Ομηρικού Διαστήματος