Αμπελόεσσα Επίδαυρος


ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΜ 2015

Η αμπελόεσσα Επίδαυρος στον Τρωικό  Πόλεμο με 80 πλοία ΝΗΕΣ

Αρχηγός Διομήδης, υπαρχηγοί: Σθένελος, Ευρύαλος

Άργος, Τίρυνθα, Ερμιόνη, Ασίνη, Τροιζήνα, Ηιόνες, Επίδαυρος, Αίγινα, Μάσης

Β Ιλιάδος

Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 560
Τροιζῆν’ Ἠϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ’ Ἐπίδαυρον,
οἵ τ’ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
τῶν αὖθ’ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
τοῖσι δ’ ἅμ’ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς
Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος·
συμπάντων δ’ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τοῖσι δ’ ἅμ’ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.

Αμπελόφυτη Επίδαυρος με αύρα αμφιπολεύουσα  εσπερινή

Η Αυτοκρατορίατων Ομηρικών Λέξεων

Αστραία , Φεβρουάριος 2015, 25

Στα ίχνη του Οδυσσέα


Οδυσσέας Επίδαυρος2014

 

Πλάθοντας ένα ρόλο

με υπομονή επιμονή μέθοδο αυτοπειθαρχία  έλεγχο  σκέψη  παρατήρηση στρατηγική

και….. ομηρική  ενδελεχή ποιητική

Ομηρικές Παραστάσεις


Όμηρος Επίδαυρος 2014

ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΥΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η θεραπεία νου ψυχής και σώματος είναι πολύ σπουδαία υπόθεση
σε μία κοινωνία που βαριά νοσεί.
Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ
σε αύρα σύγχρονη
ανατολική δυτική νότια βόρεια
και….. ΕΣΠΕΡΙΝΗ