Ο γλάρος Ερμής


%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%83

Πτερόεις Λόγος Ερμής

Φωτογραφία

Ο φτερωτός ομηρικός  λόγος

ε Οδυσσείας

Πιερίην δ’ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·    50
σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ·
τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς.

Από την Πιερία επιβάς εξ αιθέρος πέφτει στον πόντο
πετώντας  στο κύμα όμοιος με γλάρο πτηνό
που σε δεινούς  κόλπους  βάθη, της ατρύγητης  θάλασσας
ιχθείς   γραπώνων  με πυκνά φτερά ανακατεύει την άλμη.
Τέτοιος όμοιος, πολλά κύματα πέρασε ( νοητικό όχημα του νου),
ο Ερμείας Ερμής.

Ποιος είναι ο Ερμής;
Ο Πτερόεις  Λόγος, ο ερμηνευτής.

Ο Όμηρος στους στίχους αυτούς, περιγράφει ανάγλυφα, τα χαρακτηριστικά του λόγου και  μεταφέρει το μήνυμα στη Καλυψώ,με εντολή του Διός, ύστερα από την παρέμβαση της Αθηνάς  στο συμβούλιο των θεών για την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του.
Όμοιος με θαλασσοπούλι γλάρο, ο  λόγος, από την Πιερία των Μουσών, της έμπνευσης δηλαδή και την σύνδεση με την Πηγή, από τον αιθέρα, αέρα, που είναι η λογική σκέψη και ικανότητα,  πετά και με πτερωτά φτερά, βουτά σε ατρύγητους κόλπους του νερού και τα άγρια βάθη του θυμικού , που είναι η θάλασσα του ασυνείδητου  και πιάνει ιχθείς, ασυνείδητους ανθρώπους «ψάρια»  που κολυμπούν, αναδεύοντας με τα φτερά του, την αλμύρα του πόντου.
Τέτοιος είναι ο λόγος, όταν είναι  Ερμής και εκπορεύεται από τον Ποιητή, περνώντας χίλια μύρια κύματα μακριά από την πρωταρχική Πηγή για να φθάσει στον ακροατή, μέ όχημα τον  αέρα, την ΝΟΗΣΗ να  δονεί τον νου, μέσω της ερμηνείας, του  ΕΡΜΗνευτή.

*Η σκέψη, η  νόηση και ο γραπτός λόγος, δύναται να κυκλοφορεί και σε άυλο πεδίο αιθερικό. Ο ήχος, δεν διαδίδεται στο κενό, αλλά απαιτεί υλικό μέσο, αέρα   στερεό γη και και νερό, όπως και ο προφορικός λόγος, εν παντί καιρώ.

Ποια είναι η Καλυψώ;

Το επόμενο ερώτημα ζητά να απαντηθεί σε χρόνο ενεστωτικό.

Σκέψεις και Ερμηνεία στίχων και λέξεων: Αστραία ©©

Advertisements

Ερμής


ΕΡΜΗΣ ΨΨΔΙΟ 2015

Τι σημαίνει ΕΡΜΗΣ;

Ερμογένης.
Μάλιστα θα κάμω την γνώμην σου, αλλά ένα ακόμη θα σε ερωτήσω περί
του Ερμού, και τούτο διότι ο Κρατύλος λέγει ότι εγώ δεν είμαι
Ερμογένης. Λοιπόν ας δοκιμάσωμεν να εννοήσωμεν και το όνομα Ερμής
τι σημαίνει, διά να γνωρίζωμεν αν ο φίλος απ’ εδώ λέγει τίποτε
σπουδαίον.

Σωκράτης.
Αλλά το όνομα αυτό δεικνύει, ότι ο Ερμής καταγίνεται εις την
ρητορείαν, διότι και το ότι είναι διερμηνεύς και άγγελος, και ότι
αγαπά την κλοπήν και την απάτην διά λόγου και το εμπορικόν του
πνεύμα, όλα αυτά είναι μία ρητορική ικανότης. Καθώς λοιπόν
είπαμεν και προηγουμένως το &είρειν& είναι χρήσις του λόγου, το
δε ομηρικόν ρήμα &εμήσατο& σημαίνει μηχανώμαι. Από τα δύο λοιπόν
αυτά, δηλαδή το &είρειν& και το &εμήσατο&, σχεδόν μας επέβαλεν ο
νομοθέτης να ονομάσωμεν αυτόν τον θεόν, ως να μας έλεγε: ω
άνθρωποι, εκείνος όστις το &είρειν εμήσατο& είναι ορθόν να
ονομάζεται από υμάς Ειρέμης. Αλλά τόρα ημείς, νομίζω,
ετορνεύσαμεν αυτό το όνομα και τον ονομάζομεν Ερμήν.

ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

Ροές Ηλίου


ΤΟΞΟ ΗΛΙΟΣ ΠΝ 15

Τι θα πει φως;  Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.

Ν.  Καζαντζάκης

Ηέλιος, ω Οδυσσείας 12

Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο
ἀνδρῶν μνηστήρων· ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶ
καλὴν χρυσείην, τῇ τ’ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει,
ὧν ἐθέλει, τοὺς δ’ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει·
τῇ ῥ’ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο.
ὡς δ’ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο
τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν
ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ’ ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
ὣς αἱ τετριγυῖαι ἅμ’ ἤϊσαν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν
Ἑρμείας ἀκάκητα κατ’ εὐρώεντα κέλευθα.
πὰρ δ’ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,        10
ἠδὲ παρ’ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων
ἤϊσαν· αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων.

Ο Ερμής, οι Πύλες του Ήλιου,  οι Σκιές  των Μνηστήρων

στην  Ωμέγα Ραψωδία του Ονείρου

Η Ερμηνεία και η  Αυτοκρατορία των Ομηρικών Λέξεων

του  Ηλίου

Δήμος Ομήρου

Αστραία