Μοχλοί Οδυσσέως


ΡΟΠ ΗΡΑΚ ΨΨ 15 15

Το  Ρόπαλο του Ηρακλή

Ο Οδυσσέας κατασκευάζει τον μοχλό με άκρη μυτερή  στην σπηλιά του Κύκλωπα από ελιάς κλαδί

Πως;

Με το μήκος των χεριών ενός ενήλικοςκαι  μια  «οργυιά» μυαλό

ι Οδυσσείας
Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ

χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη        320
αὐανθέν. τὸ μὲν ἄμμες ἐΐσκομεν εἰσορόωντες
ὅσσον θ’ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
φορτίδος εὐρείης, ἥ τ’ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι.
τοῦ μὲν ὅσον τ’ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
καὶ παρέθηχ’ ἑτάροισιν, ἀποξῦναι δ’ ἐκέλευσα·
οἱ δ’ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστὰς
ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
ἥ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ’ ἤλιθα πολλή·        330
αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κλήρῳ πεπαλέσθαι ἄνωγον,
ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
οἱ δ’ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἑλέσθαι,
τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην.

ἑσπέριος δ’ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·

Κοντά στη μάντρα του Κύκλωπα έκειτο μέγα ρόπαλον

από χλωρή ελαία, το άφηνε να ξεραθεί.

Εμείς νομίζαμε βλέποντάς το πως είχε μήκος και πλάτος όσο  ιστός νηός εικοσάκωπης μελανής

Του έκοψα  μια  οργυιά πλησιάζοντας καιτο έδωσα στους εταίρους 

να το  αποξύσουν κελεύονας  εκείνοι το ομαλοποιήσαν.

Εγώ παραστάς του έκανα την άκρη  και αμέσως το πυράκτωσα  σε πυρ καυτερό.

Μετά το έκρυψα υπό κόπρω που μέσα στο σπήλαιο ήταν πολλή

και κλήρο πρόσταξα ποιος μαζί με μένα τον μοχλό θα  σηκώσει

Το  ρόπαλο του Κύκλωπα είναι μακρύ και πλατύ, 20 κωπο,  από της ανομίας την  βίαιη επιβολή,

του Ηρακλή είναι στρογγύλο από της  ΔΥΝΑΜΗΣ την  Πρόθεση,  το Βάρος και την ΙΣΧΥ,

του Οδυσσέα είναι αιχμηρό από την  ΟΞΥΤΗΤΑ  της σκέψης και  την ΑΙΧΜΗ του Δόρατος μαζί με της 

Αθηνάς ΕΛΑΙΑΣ, μια οργυιά, την συμβουλή

Η Αυτοκρατορία  των Ομηρικών Λέξεων

Αστραία, Απρίλιος 2015, 25

Αστεροπητής Ηρακλής


ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ψψ 15

Τα Αστέρια του Ηρακλή

Ο ‘Ηλιος της Βεργίνας στην ασπίδα του Ηρακλή, λήκυθος,

αρχές 5ου αι. π.Χ., ελληνική αποικία της Γέλα στην Σικελία.

Αστεροπή Ηρακλή

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Λέξεων

Αστραία

Τα Μήλα των Εσπερίδων


ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΛΑ Μ 15

Η Γνώση είναι λύτρωση και ευθύνη μαζί.
Ρώτησε την καρδιά σου, τι θα κάνεις με την γνώση, που σου δόθηκε,
στον χρόνο που απομένει…
και πες στους συνανθρώπους σου, να τολμήσουν,
γιά το μεγαλείο του Ανθρώπινου Πνεύματος και
την παγκοσμιότητα του Ελληνισμού.
Ξεκίνησα …να φύγω, με μία γλυκιά θλίψη στην καρδιά μου.
Ήξερα, πως θα έκανα καιρό να τον… ξαναδώ.
Ένιωσα το βλέμμα του, να μ’αγκαλιάζει, τρυφερά,στοργικά με αγάπη, που ξεπερνούσε,
ότι είχα γνωρίσει μέχρι τότε.
Ένιωσα ότι ήταν στην Πρόθεση του, η ευχή του…να πραγματοποιήσω το Όνειρό μου.Κράτησα αυτή «την αγκαλιά του το βλέμματος του»
συντροφιά μου, από εκεί και …μετά.
Ένα «ευχαριστώ»,ανάβλυσε από μέσα μου και το είπα στον άνεμο, γιατί είχε φύγει..
-Σ’ευχαριστώ που υπήρξες!

Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και πράγματα είναι μερικώς φανταστική.

Αφιερωμένο εξαιρετικά στο…
Πνεύμα και στην Καρδιά του Ανθρώπου!
Αστραία