Ο χορός της Γης


Ο χορός της Γης

σε  Τόξα  Βόρειας  Πύλης

Ο χορός της φωτιάς


Ο χορός της φωτιάς

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά η Γαία Γη σε ρυθμό  εκρηξιγενή