Ο Προμαχώνας του Θεμιστοκλή


ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 15

Ο προμαχώνας του Θεμιστοκλή στο κάστρο του Ναυπλίου

«Στην νύχτα δώσε την φωνή, στην νύχτα την συμβουλή, στην νύχτα και την νίκη».

Ο παιδαγωγός του Νικογένη Όλβιος, όπου κατέφυγε ο Θεμιστοκλής,  φίλος  του στις Αιγές,  σε κατάσταση αλλοφροσύνης και ένθεος αναφώνησε ποιητικά τον παραπάνω στίχο μετά την θυσία.

Μετά από αυτά ο Θεμιστοκλής ονειρεύτηκε ένα φίδι που τυλίχτηκε γύρω από την κοιλιά του και ανέβαινε στο λαιμό του. Αφού πήρε την μορφή αετού, όταν άγγιξε το πρόσωπο του, τον κάλυψε στις φτερουγες του και τον σήκωσε ψηλά , τον μετέφερε σε μακρινή απόσταση, και έπειτα όταν φάνηκε ένα χρυσό κηρύκειο, τον έβαλε πάνω σε αυτό με ασφάλεια , απαλλαγμένο  από τον αμήχανο φόβο και την ταραχή.

Πλούταχος, Βίοι παράλληλοι

Μετάφραση Γ. Ράπτης

Εκδόσεις Ζήτρος

σελ.117

Αστραία

17 09 2015

Μεταομηρικές Ναυμαχίες


Θεμιστοκλής 2014

Ταξιδεύοντας σε μεταομηρικά πεδία

με το πλοίο ΑΕΤΟΣ

του Θεμιστοκλέους βεβαίως βεβαίως...