Οι Γέφυρες του ISON


Οι γέφυρες  του ΙΣΟΝ

Κτίζοντας… μιά γέφυρα ανάμεσα:

Στο «εγώ» και οι … «εμείς»
Στην μοναξιά και στην… συντροφικότητα
Στη ελευθερία και στην… δέσμευση
Στην σιωπή και …στον λόγο
Στα έργα και …στις εξηγήσεις
Στο γέλιο και …στο δάκρυ
Στην κριτική και… στην κατανόηση
Στην αποθησαύρηση και ..στο μοίρασμα
Στην δύναμη και στην… τρυφερότητα

Στην αγάπη και στην…  ελευθερία

Στην Γνώση και την… Σοφία

Το δένδρο του Οδυσσέα


δένδρο ΟδυσσέαΛέκτρον

ψ Οδυσσείας

καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,