Το δένδρο του Οδυσσέα


δένδρο ΟδυσσέαΛέκτρον

ψ Οδυσσείας

καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης,