Οι γέφυρες της Μεσογείου


Οι Γέφυρες

Ανάμεσα

στο εδώ και το εκεί

στο πριν και το μετά

στο χθες και στο αύριο

στο πάνω και στο κάτω

στο δεξί ημισφαίριο της Γης και στο αριστερό

στο μέσον του μέτρου και της αρμονίας της γνώσης της αυτογνωσίας

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Παγγαία όπως ήταν πάντοτε και από την αρχή