Νέστορος Δέπας


ΝΕΣΤΩΡ ΚΥΠΕΛΟ 2015

Ομηρικά Κύπελλα Πελειάδων

«πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ᾽ ὁ γεραιός,

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ᾽ αὐτοῦ

τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον

χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.

ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης

πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν».

Λ Ιλιάδος  632-637,

και κύπελλον περικαλλές που οίκοθεν έφερ ο γηραιός

με χρυσά καρφιά στολισμένο, τα αυτιά του τέσσαρα  ήταν

και περιστέρια δύο γύρω από  έκαστον έβοσκον και δύο πυθμένες  ήσαν.

Όποιος άλλος με μόχθο θα το κινούσε από το τραπέζι γεμάτο 

όπως ήταν, αλλά ο Νέστωρ άμοχθα το σήκωσε.

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 8

Advertisements

Πύλη Πύλου


Πύλη Πύλου

σε κύπελλα χωροχρόνου