Η θυσία του Νέστορα


ΤΑΥΡΟΣ .ΝΕΣΤΩΡ

Νέστωρ,  στην Πύλη της   Δύσης

Τι θυσιάζει ο Νέστωρ;

Ο Τηλέμαχος φθάνει στην καλλόκτιστη Πύλο την πύλη της ύλης του πτολίερθου Νηλέως.
Ο Ήλιος λιπών, εγκαταλείποντας την περικαλλή λίμνη ανυψώνεται στον πολύχαλκο ουρανό φωτίζοντας τους αθανάτους και στους βροτούς θνητούς την ζείδωρον άρουρα ΓΗ.
Εκεί, κοντά στο κάστρο, επί θινί θαλάσσης στην ακροαγιαλιά
4.500 Πυλιώτες, 9 χ 500 με 9 ταύρους έκαστοι
θυσία εκατόμβη τελούν 81 ταύρων μελαινών στον κυανοχαίτη
γαλάζιο Ποσειδώνα.
Ιθύς κατ΄ ευθείαν βγήκαν στο λιμάνι ο Τηλέμαχος ακολουθώντας την Αθηνά Μέντορα που τον συμβουλεύει.
Ο Νέστωρ είναι εγγονός του Ποσειδώνα και γιος του Νηλέα, σύζυγος της Αναξιβίας και ο μόνος που σώθηκε από τα 11 αδέλφια του που σκότωσε ο Ηρακλής. Γιατί άραγε; Έλαβε μέρος μαζί με τους Λαπίθες στον πόλεμο εναντίον των Κενταύρων, στην Αργοναυτική εκστρατεία, στη θήρα του Καλυδώνιου κάπρου και στον Τρωικό Πόλεμο
Ο Νηλέας είναι γιος της Τυρούς και του θεού Ποσειδώνα ιδρυτής της Πύλου. Πήρε ως σύζυγό του τη Χλωρίδα, κόρη του Αμφίονα. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Πηρώ, και πολλούς γιούς, μεταξύ των οποίων και οι Ταύρος, Αστέριος, Πυλάων, Δηίμαχος, Ευρύβιος, Περικλύμενος και ο μετέπειτα βασιλιάς Νέστορας.
Ίσως γιατί ήταν ο μόνος από τους Ατλάντειους βασιλείς, απόγονος του Ποσειδώνος, που βάδιζε σε ένα μονοπάτι με τηλεμαχική καρδιά και σε ένα δρόμο ΑΡΕΤΗΣ, σιωπηλός μάρτυς των συμβεβηκότων ομηρικών γεγονότων και σοφός παρατηρητής. Αν ο Ηρακλής πιάνει τον ταύρο από τα κέρατα με τα χέρια του, ο Νέστωρ τον θυσιάζει για να γεννηθεί  η ζωή, μετά 9 μήνες κυοφορίας σωστής. Ο Ουρανός που κρατάει ο Άτλας έχει  84 περίπου χρόνια, χρόνο περιστροφής και ο Ποσειδώνας το διπλάσιο, 164 έτη.

Τι θυσιάζει ο Νέστωρ στις μετατροπές της ενέργειας και την ύλης, 9 χ9 για τον  γήινο τοκετό;

Το εννιάπηχο κόσμημα της Ελενθώς, χωρίς τις ατλάντειες σκοτεινές μελανόμορφες πρακτικές για να γεννηθεί το  απολλώνειο φως μαζί με την Άρτεμη, που ανεβαίνει στον πολύχαλκο Ουρανό στην ηρωική Ελλάδα του φωτός.

Ἠέλιος δ᾿ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν᾿ ἀθανάτοισι φαείνοι
καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν:
οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐυκτίμενον πτολίεθρον,

Ἀ ἷξον: τοὶ δ᾿ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ.
ἐννέα δ᾿ ἕδραι ἔσαν, πεντακόσιοι δ᾿ ἐν ἑκάστῃ
ἥατο καὶ προύχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
εὖθ᾿ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ᾿ ἐπὶ μηρί᾿ ἔκαιον,

οἱ δ᾿ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ᾿ ἱστία νηὸς ἐίσης
στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ᾿ ὥρμισαν, ἐκ δ᾿ ἔβαν αὐτοί:
ἐκ δ᾿ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν᾿, ἦρχε δ᾿ Ἀθήνη.
τὸν προτέρη προσέειπε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη:
«Τηλέμαχ᾿, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ᾿ αἰδοῦς, οὐδ᾿ ἠβαιόν:

Νέστωρ, ο  ενάρετος επιστήμων της Δύσης και  σοφός ορθολογιστής
φύλακας  των Ομηρικών Επών, καρδιακός  φίλος του Οδυσσέα και συμπολεμιστής.

Αστραία ©

Νέστορος Δέπας


ΝΕΣΤΩΡ ΚΥΠΕΛΟ 2015

Ομηρικά Κύπελλα Πελειάδων

«πὰρ δὲ δέπας περικαλλές, ὃ οἴκοθεν ἦγ᾽ ὁ γεραιός,

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα δ᾽ αὐτοῦ

τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον

χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.

ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης

πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν».

Λ Ιλιάδος  632-637,

και κύπελλον περικαλλές που οίκοθεν έφερ ο γηραιός

με χρυσά καρφιά στολισμένο, τα αυτιά του τέσσαρα  ήταν

και περιστέρια δύο γύρω από  έκαστον έβοσκον και δύο πυθμένες  ήσαν.

Όποιος άλλος με μόχθο θα το κινούσε από το τραπέζι γεμάτο 

όπως ήταν, αλλά ο Νέστωρ άμοχθα το σήκωσε.

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 8