Οίνοπες Αντιληπτικότητες


ΟΙΝΟΣ ΦΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 2015

σε φρεάρ Οινουσών Πυλών

οἰνών, -ῶνος, (οἶνος), κελάρι για φύλαξη κρασιού,σε Ξεν.

οἰν-ωπός, , -όν και -ός, -όν, = οἶνοψ, σε Ευρ.· αυτός που έχει νεανική και ροδαλή επιδερμίδα, στον ίδ., Θεόκρ.

οἰν-ώψ, -ῶπος, , , = οἰνωπός, λέγεται για τον Βάκχο, σε Σοφ.· γενικά, μελανός, σκουρόχρωμος, στον ίδ.

λεξικό των Liddell – Scott

Ο Νέστωρ συμβουλεύει τον γιό του τον Αντίλοχο

πως να κυβερνά τα άλογα και τα έλλογα μέρη του Εαυτού του

στους αθλητικούς αγώνες που οργάνωσε ο Αχιλλέας προ τιμή του Πατρόκλου

Ψ Ιλιάδος  316:

μήτι τοι δρυτόμος μέγ᾽ ἀμείνων ἠὲ βίηφι:
μήτι δ᾽ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
νῆα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομένην ἀνέμοισι:
μήτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο.

με την τέχνη του, την μήτιδα σκέψη του,

ο υλοτόμος διακρίνεται  παρά με την δύναμη του

και με την μήτι  ο κυβερνήτης του οίνοπος πόντου

τις ΝΗΕΣ κατευθύνει που παρασύρονται από τον άνεμο

και με την μήτι ο ηνίοχος  περιγίγνεται τον ηνίοχο

Κυβερνήτες  σε Οίνοπες Πόντους Οινώπων Θαλασσών

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Λέξεων

Αστραία Φεβρουάριος 2015, 24

Το Πνεύμα του Οίνου


ΟΙΝΟΠΟΤΗΡ 2015

Πνευματικές  Μετακινήσεις  της   Αντιληπτικότητος

οίνος , λέξη ομηρική

οινοποτήρ, θ476

οινοπληθής, πλούσιος σε οίνους ο 406

οινοποτάζω, πίνω κρασί

οινοχεύω, κερνώ

οινοχόος, ο κεραστής

οίνοψ , ο έχων το χρώμα του οίνου

οινόπεδος, αμπελότοπος Ι 579

οινοβαρής,  μέθυσος Α 225

Οι   Ομηρικές Εκδηλώσεις του Πνεύματος

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Λέξεων

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 24