Ποσειδών


ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΝ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΠΟΥΛΟΝ 15

Τι σημαίνει Ποσειδών και Πλούτων;

Σωκράτης.
Τότε λοιπόν ας εξετάσωμεν τους αδελφούς του, τον Ποσειδώνα και
τον Πλούτωνα και το άλλο όνομα τούτου.

Ερμογένης.
Πολύ καλά.

Σωκράτης.
Και λοιπόν το όνομα του Ποσειδώνος μου φαίνεται ότι εδόθη από
εκείνον ο οποίος το ωνόμασε πρώτος, διότι αυτόν, ενώ εβάδιζε, τον
εσταμάτησε η φύσις της θαλάσσης, και δεν τον άφησε να προχωρήση,
παρά έγινε δι’ αυτόν ωσάν &δεσμός& των &ποδών& του. Λοιπόν τον
αρχηγόν θεόν αυτής της δυνάμεως τον ωνόμασε Ποσειδώνα, ωσάν να
είναι &ποσίδεσμος&. Το δε ε παρενεβλήθη ίσως χάριν ευπρεπείας.
Ίσως δε να μη εσήμαινε τούτο, αλλ’ αντί του σ να ελέγοντο εις
την αρχήν δύο λ και να εσήμαινε ότι πολλά γνωρίζει αυτός ο
θεός. Ίσως πάλιν από το σείω ωνομάσθη &ο σείων&, και προσετέθη το
πι και το δέλτα. Το δε όνομα του Πλούτωνος εδόθη από την δωρεάν
του Πλούτου, διότι κάτω από την γην ανακαλύπτεται ο πλούτος. Το
δε άλλο όνομά του, ο Άδης, οι περισσότεροι φαίνεται ότι το
εξηγούν από το &αειδής& (αόρατος) και επειδή αποτροπιάζονται αυτό
το όνομα τον ονομάζουν Πλούτωνα.

ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

Ενοσίχθων Ποσειδών


ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΝ ΓΚΕΙΝ 2015

Ποσειδών, ο  σύζυγος της Γης και κύριος των υδάτων, σεισίχθων κοσμοσείστης, αδελφός του Διός

Δεύτερη δέσμη συνείδησης

Το νερό παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Οδύσσεια και στην Ιλιάδα.

Ο Οδυσσέας βρίσκεται συνέχεια στο νερό και ψάχνει για στεριά νησί να στερεώσει την συνείδηση με διώκτη τον Ποσειδώνα και ο Αχιλλέας είναι γιός υδάτινης θεότητος, ο δε Ηρακλής επίσης παλεύει με το νερό  θυμικό της  Ήρας.

Το 70% του ανθρώπινου οργανισμού αποτελεί το υγρό στοιχείο καθώς και της επιφάνειας της Γης.

Τα συναισθήματα ξεσηκώνουν άγριες τρικυμίες του  υδάτινου στοιχείου.

Λίγοι επιβιώνουν από τα μανιασμένα κύματα του ανεξέλεκτου θυμικού.

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Στοχασμών,

των Λέξεων και Σκέψεων και των Ποιητικών Κραδασμών

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 15