Μεταομηρικές Ναυμαχίες


Θεμιστοκλής 2014

Ταξιδεύοντας σε μεταομηρικά πεδία

με το πλοίο ΑΕΤΟΣ

του Θεμιστοκλέους βεβαίως βεβαίως...

Ίτε Παίδες


Σαλαμινομάχοι 2014

Η Ναυμαχία στη Σαλαμίνα,

…..εν τω ονειρικώ πεδίω

Η γέννηση της διαισθητικής όρασης των Ελλήνων

Αβύθιστα τα πλοία του Νου

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,

ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ

παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,

θήκας τε προγόνων:

νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.

Εμπρός, γιοί των Ελλήνων,

Ελευθερώστε την πατρίδα,

Ελευθερώστε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας,

Τους βωμούς των θεών των πατέρων σας

Και τους τάφους των προγόνων σας:

Τώρα είναι η μάχη για τα πάντα.

Οι μεγάλες μάχες των Ελλήνων για την Ελευθερία