Ήλιος Σελήνη


ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΣ ΣΕΛΗΝΗ ΨΨ

Ο Ήλιος που τους ανθρώπους αλίζει, συναθροίζει

Σωκράτης.
Τότε λοιπόν ποιον θέλεις πρώτον; Ή καθώς είπες, θέλεις πρώτον να
εξετάσωμεν τον ήλιον;

Ερμογένης.
Μάλιστα.

Σωκράτης.
Λοιπόν αυτό το όνομα φαίνεται ότι θα γίνη σαφέστερον, αν λάβωμεν
τον δωρικόν του τύπον. Διότι οι Δωριείς τον ονομάζουν &άλιον&.
Πρέπει λοιπόν να ονομασθή &άλιος&, ή διότι &αλίζει& (συναθροίζει)
τους ανθρώπους εις το ίδιον μέρος, όταν ανατείλη, ή διότι, &αεί
ειλεί& (πάντοτε περιφέρεται) πέριξ της γης. Ακόμη δε ίσως, διότι
ποικίλλει τα παραγόμενα εκ της γης, το δε ποικίλει και το αρχαίον
&αιολεί& είναι το ίδιον.

Ερμογένης.
Και η σελήνη;

Σωκράτης.
Τούτο το όνομα φαίνεται ότι στενοχωρεί τον Αναξαγόραν.

Ερμογένης.
Πώς δηλαδή;

Σωκράτης.
Φαίνεται ότι σημαίνει κάτι τι αρχαιότερον, το οποίον εκείνος το
έλεγε τόρα τελευταίως, ότι δηλαδή η σελήνη έχει το φως της από
τον ήλιον.

Ερμογένης.
Πώς αυτό;

Σωκράτης.
Διότι &σέλας& και &φως& είναι το ίδιον.

Ερμογένης.
Μάλιστα.

Σωκράτης.
Είναι δε αυτό το φως εις την σελήνην πάντοτε &νέον και ένον&
(παλαιόν), αν λέγουν την αλήθειαν οι Αναξαγόρειοι. Διότι ο ήλιος
περιστρεφόμενος πέριξ αυτής, της ρίπτει πάντοτε νέον φως, το δε
παλαιόν υπάρχει από τον προηγούμενον μήνα.

Ερμογένης.
Ορθότατα.

Σωκράτης.
&Σελαναίαν& δε ονομάζουν αυτήν πολλοί.

Ερμογένης.
Πολύ ορθά.

Σωκράτης.
Διότι δε έχει πάντοτε &σέλας& (φως) &νέον& και &ένον&, ήτο κυρίως
ορθόν να ονομασθή &σελαενονεοάεια&, ωνομάσθη όμως διά συσφίγξεως
&σεληναία& (σελήνη).

Διότι &σέλας& και &φως& είναι το ίδιον.
ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΖΑΜΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

Κύκλοι Σελήνης


ΣΕΛΗΝΗ ΕΝΔΥΜΙΩΝΠΝ 2015

Κόκκινα φεγγάρια σε μπλε αποχρώσεις

Μη κοιμάσαι αγάπη μου…..

Άρτεμις Άρτεμις κράτα μου τον σκύλο της Σελήνης
Δαγκώνει κυπαρίσσι και ανησυχούν οι Αιώνιοι
κοιμάται ποιο βαθιά εκείνος που έχει περιβραχεί από την ιστορία
μπρος μ ΄ένα σπίρτο…. ας την ανάψεις σαν οινόπνευμα…!
Ως Ενδυμίων, Οδυσσέας Ελύτης

Ανατολικά της Ποίησης
Ως Ενθυμίων σε Ταξίδια της Ψυχής

Για μια ζωή απ’την αρχή απροσκύνητη!

Αστραία, Πανσέληνος 15 μοίρες Κριό-Ζυγό

Σελήνη Ελένη


ΣΕΛΗΝΗ ΠΝ 1882 2015

Η Σελήνη η Εύμορφη Ψυχή, η ΕΛΕΝΗ

στον Τρωικό Πόλεμο πρωταγωνιστική ΜΟΡΦΗ.

Πως την κλέβουν οι Τρώες;

Πως την παίρνουν πίσω οι Αχαιοί;

ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ευθυγράμμιση των τριών κέντρων των αποφάσεων

Νους σώμα ψυχή σε ευθεία πορεία γραμμή

Αστραία, Μάρτιος 2015, 20