Αντιλήψεως Θεμέλιον


ΣΕΜΕΛΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΝ 2015

Τα Θεμέλια της Αντίληψης

κοντά στις  Απόρροιες του Αετού

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 24

Σεμέλη


ΣΕΜΕΛΗ ΠΝ ΓΚΟ 2015

Σεμέλη, Θεμέλιον

Ξ Ιλιάδος 323

οὐδ’ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ’ Ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ,
ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα·
ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε χάρμα βροτοῖσιν·

Η Σεμέλη μου έδωσε τον Διώνυσο χάρμα για τους θνητούς,

μαζί  με τον Ηρακλή τον κρατερόφρονα

λέει ο Ζευς στο ταίρι του

Τα Θεμέλια της Αντίληψης

Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Λέξεων

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 24