Η Αυτοκρατορία των Ομηρικών Λέξεων


Α20

Αυτοκυριαρχία  του Θυμικού Νερού  και του ΝΟΥ

Αστραία, Φεβρουάριος 2015, 3

Ομηρικές Τροπόσφαιρες


Μανδύας   φωτεινή αφίσσα τ 255

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

Εν Τροπή
Αλλαγή Εντός
ο Οδυσσείας 404
Ὀρτυγίης καθύπερθεν, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο,

Αλλαγές Ηλίου Ηλιακής Συνείδησης

ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ομηρική Τοξοβολία 2015

Με το Βλέμμα του Οδυσσέα


Το Τόξο Άννινος

Έχουμε το Σπαθί έχουμε τα Βέλη

έχουμε και… το Τόξο!
Έχουμε τα Πινέλα έχουμε

και τα Χρώματα

και ζωγραφίζουμε… μία Πολιτεία καινοφανή!

Οδυσσσειακοί Σταθμοί