Ομηρικά Γαλαξιακά Έπη


Creative Commons

Creative Commons

Galaxy Homer Papers

Η παγκόσμια κοινή  πνευματική  κληρονομιά του Ομήρου Ποιητή σε ελεύθερη διασκευή

Σύγχρονα διαγαλαξιακά Ομηρικά Έπη  στη θάλασσα του διαδικτύου με ελεύθερες  φωτογραφίες από την NASA, την  wikipedia  και άδεια  Creative Commons

Advertisements