Ομηρικά Γαλαξιακά Έπη


Creative Commons

Creative Commons

Galaxy Homer Papers

Η παγκόσμια κοινή  πνευματική  κληρονομιά του Ομήρου Ποιητή σε ελεύθερη διασκευή

Σύγχρονα διαγαλαξιακά Ομηρικά Έπη  στη θάλασσα του διαδικτύου με ελεύθερες  φωτογραφίες από την NASA, την  wikipedia  και άδεια  Creative Commons