Ο χορός της φωτιάς


Ο χορός της φωτιάς

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά η Γαία Γη σε ρυθμό  εκρηξιγενή